About

Te Deum Christens Gård / Te Deum Christian's Acre

 

Välkommen till

Te Deum / Christens Gård

 

Retreat och Konferens, Vila och Rekreation * Studie- och Pilgrimsresor

Översättning, Tolkning, Språkgranskning * Video och DVD produktion

 

Det Heliga Korsets Kapell, där tidegärden beds dagligen,

invigdes 1 juni 2006 av Biskopen av Fulham.

Det har nära band till All Saints Notting Hill i Londonstiftet

i Church of England, där Sr Gerd arbetar tillsammans med

församlingens kyrkoherde, Fr John Brownsell SSC.

 

Enskilda och grupper är välkomna.

Vi kan hjälpa till att ordna program,

inklusive sightseeing och kontakter

med kyrkor och församlingar.

 

Klicka på "Te Deum / Christens Gård"

för information på svenska och för aktuellt program

 

 

Welcome to

Te Deum / Christian's Acre

 

Retreat and Conference, Rest and Recreation * Studytrips, Pilgrimages

Translation and Interpretation * Video and DVD Production

 

The Chapel of the Holy Cross, where the Divine Office is said daily,

was blessed on 1st June 2006 by the Bishop of Fulham.

It is linked with the parish of All Saints Notting Hill in the Church of England Diocese of London,

where Sr Gerd shares in the ministry with Fr John Brownsell SSC, its Vicar.

 

Parish Groups are always welcome.

A programme can be arranged, including

sightseeing and contacts with

local churches.

 

Click on "Te Deum / Christian's Acre"

for information in English and for the current program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us:

 

Sr Gerd Swensson

Te Deum/Christens Gård

Pl. 8 St. Slågarp

231 95 Trelleborg

+46(0)40-487059 or

+46(0)708-743994

tedeum@telia.com

 

Fr John Brownsell SSC

All Saints Vicarage

12 Powis Gardens

London W11 1JG

+44(0)207 727 5919

jkb@allsaintsnottinghill.org.uk