Home

Te Deum Christens Gård / Te Deum Christian's Acre


Välkommen till

Te Deum / Christens Gård


* Retreat och Konferens, Vila och Rekreation

* Studie- och Pilgrimsresor

* Översättning, Tolkning, Språkgranskning

* Video och DVD  produktion


Det Heliga Korsets Kapell, där tidegärden beds dagligen,

invigdes 1 juni 2006 av Biskopen av Fulham.


Enskilda och grupper är alltid välkomna.

Vi kanhjälpa till att ordna program

med sightseeing och

kontakter med kyrkor och församlingar.


Klicka på "Te Deum / Christens Gård"

för information på svenska och för aktuellt programInformation in English and for the current programm


 Welcome to

   Te Deum / Christian's Acre


  * Retreat and Conference, Rest and Recreation

* Study trips, Pilgrimages

* Translation and Interpretation

* Video and DVD Production


The Chapel of the Holy Cross, where the Divine Office is said daily,

was blessed on 1st June 2006 by the Bishop of Fulham.Parish Groups are always welcome.

A programme can be arranged,

including sightseeing and contacts

with local churches.


Click on "Te Deum / Christian's Acre"

for information in English and for the current programme


Contact us:


Sr Gerd Swensson

Te Deum/Christens Gård

Pl. 8 St. Slågarp

231 95 Trelleborg

+46(0)40-487059 or

+46(0)708-743994

tedeum@telia.com


Fr John Brownsell SSC

jkb194805@gmail.com