About

Te Deum Christens Gård / Te Deum Christian's Acre



Välkommen till

Te Deum / Christens Gård


Retreat och Konferens, Vila och Rekreation * Studie- och Pilgrimsresor

Översättning, Tolkning, Språkgranskning * Video och DVD  produktion


Det Heliga Korsets Kapell, där tidegärden beds dagligen,

invigdes 1 juni 2006 av Biskopen av  Fulham



Enskilda och grupper är välkomna.

Vi kan hjälpa till att ordna program,

inklusive sightseeing och kontakter

med kyrkor och församlingar.


Klicka på "Te Deum / Christens Gård"

för information på svenska och för aktuellt program




Welcome to

   Te Deum / Christian's Acre


   Retreat and Conference, Rest and Recreation * Studytrips, Pilgrimages

   Translation and Interpretation  * Video and DVD Production


The Chapel of the Holy Cross, where the Divine Office is said daily,

was blessed on 1st June 2006 by the Bishop of Fulham.

.


Parish Groups are always welcome.

A programme can be arranged, including

sightseeing and contacts with

local churches.


Click on "Te Deum / Christian's Acre"

for information in English and for the current program 















Contact us:


Sr Gerd Swensson

Te Deum/Christens Gård

Pl. 8 St. Slågarp

231 95 Trelleborg

+46(0)40-487059 or

+46(0)708-743994

tedeum@telia.com


Fr John Brownsell SSC

jkb194805@gmail.com